Single Blog Title

This is a single blog caption
15 helmikuu 2016

VÄLKKEITÄ, VALOA JA VARJOJA – kertomuksia lasten hyvinvoinnista

VÄLKKEITÄ, VALOA JA VARJOJA – kertomuksia lasten hyvinvoinnista

Välkkeitä KansikuvaLasten hyvinvointi on ollut keskustelunaiheena yhteiskunnallisilla, poliittisilla, koulutuksellisilla ja tutkimuksellisilla areenoilla. Keskustelu on ollut huolenaiheiden, riskien ja uhkien sävyttämää. Äänessä ovat olleet tutkijat, opettajat, vanhemmat, poliitikot ja päättäjät. Lasten omat äänet eivät ole keskustelussa kaikuneet. Tässä kirjassa lähestytään lasten hyvinvointia tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Kirjan luvut sukeltavat lasten arkeen kotona, päivähoidossa ja koulussa.

Kirjan kirjoittajat ovat eläneet ja tutkineet arkea yhdessä lasten kanssa. He ovat kuunnelleet lapsia ja tallentaneet lasten elämää pieniin arjen kertomuksiin. Kirjan kirjoittajat edustavat monipuolisesti kasvatuksen ja kerronnallisen tutkimuksen asiantuntemusta.

Millaisia hyvinvoinnin kokemuksia lapsilla on erilaisissa kasvuympäristöissä? Miten lapset itse kertovat hyvinvoinnistaan? Miten valot ja varjot vaihtelevat lasten arjen kertomuksessa? Kertojina toimivat lapset ja aikuiset, yhdessä ja erikseen. Kirjaan sisältyvät kertomukset tuovat lasten elämänmakuisen arjen lukijan ulottuville: lapset leikkivät, piirtävät, laulavat, ihmettelevät elämää, itkevät, hassuttelevat, nauravat, vetäytyvät, osallistuvat, sopeutuvat ja asettuvat joskus poikkiteloin. Lukijalle kerrotaan niistä arjen hetkistä, jotka tuottavat lapsille iloa, mielihyvää ja kokemuksia kuulluksi tulemisesta. Hyvinvointia varjostavia tekijöitä ei kuitenkaan sivuuteta. Kertomuksissa valot ja varjot limittyvät toisiinsa.

Kirja kutsuu lukijaa kulkemaan lapsuuden valoisissa ja varjoisissa maisemissa. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja hoitoalojen perus- ja täydennyskoulutukseen. Teosta voi lukea yhdessä lasten kanssa ja se soveltuu myös vanhemmille, isovanhemmille, tutkijoille, päättäjille ja muille lasten elämään osallistuville.
Kustantajana toimii N-Y-T-NYT, joka kustannustoiminnassaan edistää lapsen näkökulman huomioimista.

Lisätietoja:

Liisa Karlsson, Professori (kasvatustiede, erityisesti kasvatuspsykologia)

Itä-Suomen yliopisto, dosentti
Helsingin yliopisto
Suomen Akatemian ”Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluville!” –tutkimushankkeen johtaja
Lapset kertovat ja toimivat ry:n tutkija- ja kehittäjäverkoston pj.
+358 50-576 3295
liisa.karlsson@uef.fi

N-Y-T-NYT Oy

info@nytnyt.fi, www.nytnyt.fi